publicerad: 2021  
bentos ingen böjning
bent·os
substantiv
ben´tos
(samman­fattningen av) växter och djur som lever på eller i närheten av bottnen av hav och in­sjöar
belagt åtm. sedan 1920; av grek. ben´thos '(havs)djup'