publicerad: 2021  
berusa sig berusade berusat
verb
beru´sa sig
bli berusad genom konsumtion av alkohol eller drog
SE rus 1
någon berusar sig (med/på något)
någon berusar sig (med något)
någon berusar sig (något)
ungdomarna berusade sig med billig sprit
belagt sedan 1811
berusa sigberusande, berusning