publicerad: 2021  
berusande ingen böjning
be·rus·ande
adjektiv
beru´sande
som ger upp­hov till berusning om alkohol, nerv­gifter etc.
berusande (för någon) (att+verb)
vanligen bildligt
sinnesberusande
hans musik är berusande; den friska luften var berusande att andas
belagt sedan 1811