publicerad: 2021  
berusning berusningen berusningar
be·rus·ning·en
substantiv
beru´sning
till­stånd av ned­satt kontroll över kroppen och tanke­förmågan orsakat av konsumtion av alkohol el. andra medel som på­verkar nerv­systemet
SE rus 1
berusningsmedel; salongsberusning; tablettberusning
berusningen släppte några timmar efter festen; en kraftig berusning; en lätt berusning
ofta med ton­vikt på åt­följande positiva el. negativa känslor
upp­nå en an­genäm grad av berusning; berusningens ånger och ruelse
äv. bildligt om annan på­verkan med liknande resultat
SE rus 2
berusningen över fram­gångarna; den första förälskelsens berusning
belagt sedan 1818