publicerad: 2021  
bestyrelse bestyrelsen bestyrelser
be·styr·els·en
substantiv
besty´relse
styrelse ofta av under­ordnad el. mer till­fällig art
bestyrelsen (för något)
belagt sedan 1850; av da. bestyrelse