publicerad: 2021  
bestå bestod bestått, presens består
verb
bestå´
1 något hög­tidligt fort­sätta att finnas i sin nu­varande form och ut­sträckning
något består
hans minne kommer att bestå; en tradition som har bestått i mer än hundra år
belagt sedan 1357 (öppet brev utfärdat av kung Magnus om överlåtelse av maktbefogenheter till sonen Erik (Sveriges traktater)); fornsvenska bestanda, besta; av lågtyska bestan med samma betydelse; till 2stå!!
2 lyckas komma igenom någon prövning eller dylikt
någon består (något)
hon bestod provet med glans
äv. i absolut konstruktion hålla streck
tesen består inte vid en närmare granskning
belagt sedan 1526
3 ha som sitt inne­håll
SYN. utgöras
något består av något
något består i något/att+verb/sats
något består i något
något består i sats
något består i att+verb
pjäsen består av en prolog och tre akter; pannkaks­smeten består av mjöl, mjöl och ägg
belagt sedan 1614
4 ställa (något) till förfogande för
någon består någon något någon består (någon) med något
bar­ägaren bestod turisterna fria drinkar; vandrar­hemmet bestod henne med lakan
äv. med konstruktions­växling
staten består kostnaderna
ibland med av­seende på oönskade före­teelser
krigs­fångarna bestods en omänsklig behandling
belagt sedan 1544
beståbestående