publicerad: 2021  
bestående ingen böjning
be·stå·ende
adjektiv
bestå´ende
som fort­sätter att finnas i oförändrad form
ett verk av bestående värde; det bestående resultatet av NN:s arbete
sär­skilt om något som hit­tills förblivit i stora drag oförändrat ibland något ned­sättande
det bestående sam­hället; försvara den bestående ordningen
belagt sedan 1850