publicerad: 2021  
beställt ingen böjning
be·ställt
adjektiv
beställ´t
i opersonliga konstruktioner som har visst till­stånd eller läge om person el. före­teelse
det är sätt beställt
det är illa beställt med henne; hur är det beställt med hans affärer?
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska bestält