publicerad: 2021  
bestämma sig bestämde bestämt, presens bestämmer
verb
bestämm´a sig
fatta beslut som ofta inne­bär slut­giltigt val mellan olika alternativ
någon bestämmer sig (för någon/något/att+verb/sats)
någon bestämmer sig (för någon)
någon bestämmer sig (för något)
någon bestämmer sig (för sats)
någon bestämmer sig (för att+verb)
de har bestämt sig för ljus­blått och vitt i sov­rummet; hon bestämde sig för att inte bråka med chefen; har du bestämt dig än­nu?
belagt sedan 1797
bestämma sigbestämmande