publicerad: 2021  
bestämma bestämde bestämt, presens bestämmer
verb
bestämm´a
1 lägga fast regler eller principer för något
någon bestämmer något/sats
någon bestämmer något
någon bestämmer sats
någon bestämmer (om/över någon/något)
någon bestämmer (om någon)
någon bestämmer (om något)
någon bestämmer (över någon)
någon bestämmer (över något)
eleven får bestämma takten själv; du bestämmer inte över mig!
ibland med hän­syftning på ödet eller dylikt vanligen perfekt particip
han tycktes tidigt vara bestämd för något stort
bestämma var skåpet ska stå se skåp
närmare bestämt mera preciseratden brittiska deckar­serien lockade som vanligt många tittare, närmare bestämt 1,6 miljoner
belagt sedan 1640; av lågtyska bestemmen med samma betydelse; besläktat med 1stämma 3
2 fast­ställa värdet (eller läget) för något, ofta med mer el. mindre vetenskapliga metoder
någon/något bestämmer något
någon bestämmer något
något bestämmer något
bestämma solens av­stånd från jorden; bestämma temperaturen i olika jord­lager
belagt sedan 1741
3 språk­vetenskap, filosofi an­ge egenskaperna hos någon vanligen abstrakt före­teelse
något bestämmer något
adjektivet bestämmer normalt ett substantiv
belagt sedan 1795
bestämmabestämmande, bestämning