publicerad: 2021  
bestämmelseort bestämmelse­orten bestämmelse­orter
be·stämm·else|­ort·en
substantiv
bestämm`elseort
ort som ut­gör av­sett mål för något vanligen något slag av försändelse
paketet nådde aldrig bestämmelse­orten
belagt sedan 1804