publicerad: 2021  
bevarandestatus bevarande­statusen
substantiv
beva`randestatus
(bedömning av) förut­sättningar för en viss art eller dylikt beträffande över­levnad på längre sikt
global bevarande­status; gynnsam bevarande­status; enligt röd­listningen kan bevarande­status delas in i åtta kategorier från "livs­kraftig" till "ut­död"; enligt Naturvårdsverket har bl.a. fjärilar dålig bevarande­status i Sverige
belagt sedan 1999