publicerad: 2021  
bevandrad bevandrat bevandrade
be·vandr·ad
adjektiv
bevan´drad
som har god kännedom om något om­råde (ofta vetenskapligt)
bevandrad i något
han är väl bevandrad i den klassiska litteraturen
belagt sedan 1744; till äldre sv. bevandra; jfr ur­sprung till vandra