publicerad: 2021  
bevittna bevittnade bevittnat
verb
bevitt´na
1 vara när­varande för att betrakta och studera något händelse­förlopp eller dylikt
någon bevittnar något/sats
någon bevittnar något
någon bevittnar sats
stora åskådar­massor bevittnade processionen; publiken fick bevittna en mycket välspelad match
äv. mer abstrakt, ofta med av­seende på händelse­förlopp med stor tids­utsträckning (fort­löpande) följa
det är tråkigt att bevittna en stor konstnärs gradvisa förfall
belagt sedan 1838; se ur­sprung till vittna
2 in­tyga riktigheten eller giltigheten av något dokument eller dylikt
någon bevittnar något/sats
någon bevittnar något
någon bevittnar sats
vill du bevittna min namn­teckning?; kopian är inte bevittnad
belagt sedan 1710
bevittnabevittnande, bevittning