publicerad: 2021  
bidra bidrog bidragit, presens bidrar
även åld.
bidraga bidrog bidragit, presens bidrager
verb
bi`dra el. bi`draga
1 ut­föra sin del av en gemensam in­sats
bidra (till något/att+verb) (med något/att+verb)
bidra (till något) (med något)
bidra (till något) (med att+verb)
bidra (till att+verb) (med något)
bidra (till att+verb) (med att+verb)
hon bi­drog till kabarén med en nyskriven visa; flyg­platsen kan bi­dra till att stimulera närings­livet i regionen
belagt sedan 1718; efter tyska beitragen med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1bi!! och dra
2 skjuta till under­stöd för något
bidra med något (till något)
han bi­drog med en hundra­lapp till in­samlingen; staten bi­drar med 50 % och kommunen med 25 %
belagt sedan 1809
bidrabidragande, bidrag