publicerad: 2021  
bildmaterial bild­materialet, plural bild­material, bestämd plural bild­materialen
bild|­materi·al·et
substantiv
bil`dmaterial
samling bilder som är av­sedd för visst syfte särsk. för journalistik el. under­visning
belagt sedan 1907