publicerad: 2021  
aristokrat aristokraten aristokrater
aristo·krat·en
substantiv
aristokra´t
person som (av hävd) till­hör det högsta samhälls­skiktet särsk. i äldre (feodala) samhälls­typer
många aristokrater av­rättades eller emigrerade under franska revolutionen
äv. om person med mot­svarande livs­stil, attityd etc.
bildningsaristokrat; intelligensaristokrat; penningaristokrat
en estet och aristokrat ut i finger­spetsarna
belagt sedan ca 1750; till aristokrati