publicerad: 2021  
bildtext bild­texten bild­texter
bild|­text·en
substantiv
bil`dtext
beledsagande text till bild med förklaring, kommentar etc.; i tidningar, tid­skrifter och böcker
belagt sedan 1955