publicerad: 2021  
bindande ingen böjning
bind·ande
adjektiv
bin`dande
1 som inte kan mot­sägas eller mot­bevisas om juridisk bevis­kedja eller dylikt
materialet ut­gör bara indicier, inte bindande bevis
belagt sedan 1722
2 som med­för skyldighet till visst handlande eller dylikt, vanligen på grund av något åtagande
bindande (för någon)
en bindande ut­fästelse; an­mälan till kursen är bindande; överens­kommelsen är inte formellt bindande
belagt sedan 1716