publicerad: 2021  
bindväv bind­väven
bind|­väv·en
substantiv
bin`dväv
segt organiskt material som binder samman eller stöder kropps­delar och in­älvor bestående bl.a. av celler med långa trådliknande ut­skott
bindvävsmassage
belagt sedan 1858