publicerad: 2021  
bioartificiell bio­artificiellt bio­artificiella
adjektiv
bi`oartificiell
som är samman­satt av biomaterial och konst­gjort material vid ersättning av kropps­organ
en bio­artificiell lever; bio­artificiella organ
belagt sedan 1998