publicerad: 2021  
biobank bio­banken bio­banker
bio|­bank·en
substantiv
bi`obank
samling prover som tagits från människor eller foster och som vart och ett kan spåras till en bestämd individ
biobankslagen
möjligheten att jäm­föra med äldre prover i bio­banken kan ge säkrare diagnoser
belagt sedan 1997