publicerad: 2021  
besök besöket, plural besök, bestämd plural besöken
be·sök·et
substantiv
besö´k
till­fällig vistelse (hos någon eller på någon plats) i visst syfte särsk. socialt syfte el. studiesyfte
JFR visit
() besök besök (hos någon)
besök (i/på något)
besök (i något)
besök (något)
ett kärt besök; vänta besök; hennes bror kom på besök; konst­museet är värt ett besök; de hade besök av några vänner
äv. om sär­skilt reglerade former
ty­värr får sjuklingen inte ta emot besök efter kl. 14
äv. om inloggning på internet­sida eller dylikt
hans hem­sida har flera hundra besök om dagen
belagt sedan 1704; till besöka