publicerad: 2021  
biofysik bio­fysiken
bio|­fys·ik·en
substantiv
[bi`o-] el. [-i´k]
en vetenskapsgren som studerar de grund­läggande livs­processerna från fysikaliska utgångs­punkter
belagt sedan 1925