publicerad: 2021  
biologi biologin
bio·login
substantiv
[-gi´]
vetenskapen om de levande organismerna i all­mänhet, nästan all­tid med ute­slutande av medicinska aspekter
biologilektion; humanbiologi; växtbiologi
biologi brukar in­delas i botanik och zoologi
äv. om mot­svarande skol­ämne
lärare i kemi och biologi
belagt sedan 1814; till grek. bi´os 'liv' och log´os 'ord; förnuft; (en) lära'