publicerad: 2021  
biomassa biomassan biomassor
bio|­mass·an
substantiv
bi`omassa
vikt av allt levande material dvs. alla levande organismer, särsk. från större bestånd
bio­massan från en hektar energi­skog
belagt sedan 1976