publicerad: 2021  
bioteknik bio­tekniken
bio|­tekn·ik·en
substantiv
[bi`o-] el. [-i´k]
teknik som ut­nyttjar livs­processer (hos organismer) för fram­ställning av rå­varor t.ex. öl- och vin­framställning, fram­ställning av antibiotika etc.
belagt sedan 1943