publicerad: 2021  
bipolaritet bi­polariteten
bi|­pol·ar·itet·en
substantiv
bipolarite´t
1 det att ha två poler
spec. medicin det att ett sjukdoms­tillstånd pendlar mellan två poler
behandling mot bi­polaritet
belagt sedan 1898
2 ut­bredning av när­besläktade växt- och djurarter på båda halv­kloten med före­komster både långt norr­ut och långt söder­ut
för att lösa bi­polaritetens problem till­grep man förr hypoteser om land­bryggor
belagt sedan 1900