publicerad: 2021  
biprodukt bi­produkten bi­produkter
bi|­pro·dukt·en
substantiv
bi`produkt
extra produkt som erhålls i sam­band med fram­ställningen av huvudprodukt vanligen utan någon sär­skild förädling; ofta om oönskade produkter
en biprodukt (av/till något)
en biprodukt (av något)
en biprodukt (till något)
sulfitsprit fås som bi­produkt från massafabriker; indigo fram­ställs ibland på ett sätt som ger giftiga bi­produkter
äv. mer abstrakt
som bi­produkt till av­handlingen kom en större upp­sats
belagt sedan 1808