publicerad: 2021  
bipolär bi­polärt bi­polära
bi|­pol·är
adjektiv
bipolä´r
1 mindre brukligt som har två poler särsk. om elektro­magnetiska an­ordningar och fenomen
JFR enpolig
ofta ut­vidgat, sär­skilt medicin som pendlar mellan två poler (eller lägen)
bi­polära sjukdomar, t.ex. manodepressivitet
belagt sedan 1875
2 som känne­tecknas av bi­polaritet om (ut­bredningen av) växt- el. djurart
bi­polär ut­bredning
belagt sedan 1909