publicerad: 2021  
biskopsskrud biskops­skruden biskops­skrudar
biskops|­skrud·en
substantiv
bis`kopsskrud
en biskops speciella ämbets­skrud och värdighets­tecken
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska biskops skrudher