publicerad: 2021  
biskopsvisitation biskops­visitationen biskops­visitationer
biskops|­vis·it·at·ion·en
substantiv
bis`kopsvisitation
besök av en biskop för granskning av till­ståndet i en församling in­om biskopens stift; äv. om granskning genom om­bud
belagt sedan 1658