publicerad: 2021  
bistånd bi­ståndet, plural bi­stånd, bestämd plural bi­stånden
bi|­stånd·et
substantiv
bi`stånd
stöd i form av medel eller med­verkan åt någon grupp, organisation el. en­skild person, särsk. till låg­inkomst­land
biståndsarbete; biståndsmål; biståndsprojekt
bistånd (till någon/något)
bistånd (till någon)
bistånd (till något)
bundet bi­stånd; tekniskt bi­stånd; militärt bi­stånd; materiellt bi­stånd i form av livs­medel; styrelsen har med benäget bi­stånd av några med­lemmar renoverat klubblokalen
spec. äv. i fråga om vård och om­sorg
biståndsbedömare; biståndshandläggare
an­söka om bi­stånd hos kommunen
belagt sedan 1496 (brev från ärkebiskop Jakob till Vadstena kloster (Arwidsson)); fornsvenska bistand