publicerad: 2021  
biståndsbedömare bistånds­bedömaren, plural bistånds­bedömare, bestämd plural biståndsbedömarna
bi·stånds|­be·döm·are
substantiv
bi`ståndsbedömare
person in­om kommunen eller dylikt som ut­reder en­skilda människors behov av samhälls­stöd i form av hem­tjänst, personlig assistans m.m.
belagt sedan 1992