publicerad: 2021  
bedömare bedömaren, plural bedömare, bestämd plural bedömarna
be·döm·ar·en
substantiv
bedöm´are
person som bedömer något mer el. mindre yrkes­mässigt
biståndsbedömare; branschbedömare; medbedömare
en bedömare (av någon/något)
en bedömare (av någon)
en bedömare (av något)
politiska bedömare i Moskva; upp­satsen betyg­sattes av två oberoende bedömare
belagt sedan 1831