publicerad: 2021  
biverkning bi­verkningen bi­verkningar
bi|­verk·ning·en
substantiv
bi`verkning
vanligen plur. oavsedd (vanligen negativ) effekt av läke­medel redan när det ges i rekommenderad dosering
biverkningar (av något)
ett kraftigt och snabbverkande preparat som dock ger vissa bi­verkningar
belagt sedan 1836; jfr tyska Nebenwirkung med samma betydelse