publicerad: 2021  
blanda samman blandade blandat
verb
[sam`-] el. [sam´-]
ofta fast sammansättn., se sammanblanda förena genom blandning
någon blandar samman någon/något med någon/något
någon blandar samman någon med någon
någon blandar samman någon med något
någon blandar samman något med någon
någon blandar samman något med något
någon blandar samman några
han blandande samman alla ingredienserna i en skål
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska blanda saman
blanda sammansammanblandande, sammanblandning