publicerad: 2021  
blandad blandat blandade
bland·ad
adjektiv
blan`dad
som inne­håller bestånds­delar av olika art
blandad (med något)
sär­skilt med an­tydan om att äv. oönskade bestånds­delar kan in­gå ofta ironiskt
dans­restaurangen har en mycket blandad publik; han mot­tog med­delandet med blandade känslor; boken gör ett blandat in­tryck
blandad vers se vers
blandat tal se tal
belagt sedan 1651