publicerad: 2021  
blanda sig i blandade blandat
bland·ar sig i
verb
blanda sig i´
in­gripa i och försöka på­verka något förlopp eller dylikt; ofta på ett beskäftigt sätt
någon blandar sig i något
regeringen kan under inga om­ständigheter blanda sig i avtals­rörelsen; blanda dig inte i det som inte an­går dig!
belagt sedan 1541