publicerad: 2021  
blankettraseri blankett­raseriet
blank·ett|­ras·eri·et
substantiv
[-ket`-]
över­driven an­vändning av blanketter för in­krävande av upp­gifter etc.
många små­företagare upp­lever myndigheternas blankett­raseri som betungande
belagt sedan 1958