publicerad: 2021  
blindfönster blindfönstret, plural blind­fönster, bestämd plural blindfönstren äv. blindfönstrena el. blindfönsterna
blind|­fönstr·et
substantiv
blin`dfönster
byggnads­detalj som liknar ett fönster utan att vara det, vanligen i ut­smyckande syfte
belagt sedan 1740; jfr tyska Blindfenster med samma betydelse