publicerad: 2021  
blodstockning blod­stockningen blod­stockningar
blod|­stock·ning·en
substantiv
blo`dstockning
över­fyllnad av blod i en­staka organ eller vävnad
belagt sedan 1759