publicerad: 2021  
blodsugare blod­sugaren, plural blod­sugare, bestämd plural blodsugarna
blod|­sug·ar·en
substantiv
blo`dsugare
typ av fladder­mus som suger blod
SYN. vampyr 2
ofta bildligt ned­sättande person som obarmhärtigt ut­kräver fordran
pant­lånare, skatt­masar och andra blod­sugare
belagt sedan 1642