publicerad: 2021  
blodsutgjutelse blods­utgjutelsen blods­utgjutelser
blods|­ut·gjut·els·en
substantiv
blo`dsutgjutelse
det att människor skadas eller dödas som resultat av våld
den upp­retade folk­massan kunde skingras utan blods­utgjutelse
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska blods utgiutilse