publicerad: 2021  
blomkålsöra blomkålsörat blomkålsöron
blom·kåls|­ör·at
substantiv
blom`kålsöra
var­dagligt (ytter)öra med till­bucklad form som vållats av yttre åverkan, särsk. av boxning och dylikt
liv­vakten var en stor­vuxen karl med blomkåls­öron och bräckt näsa
belagt sedan 1947