publicerad: 2021  
blomstring blomstringen
blomstr·ing·en
substantiv
[blåm`-] el. [blom`-]
det att blomstra
rosor med lång blomstring
ofta bildligt till­stånd av full (och intensiv) ut­veckling
blomstringsperiod
en period av kulturell blomstring
belagt sedan 1794