publicerad: 2021  
blomställning blom­ställningen blom­ställningar
blom|­ställ·ning·en
substantiv
blom`ställning
samling av tätt­sittande blommor som inte skiljs av vanliga blad och ofta upp­fattas som en enda blomma
enkel eller samman­satt blom­ställning
belagt sedan 1835