publicerad: 2021  
kätting kättingen kättingar
kätt·ing·en
substantiv
kätt`ing
grövre kedja som är av­sedd att bära tyngre laster särsk. på far­tyg för ankare
bojkätting; halvtumskätting; järnkätting
galvaniserad kätting; några meter kätting till dragg­linan
belagt sedan 1756; av nederländska ketting med samma betydelse; av lat. cate´na 'kedja'; jfr ur­sprung till 1kedja!!