publicerad: 2021  
bokstav bokstaven bokstäver
bok|­stav·en
substantiv
[bok`-] el. [bo`k-]
skriv­tecken som (normalt) mot­svarar ett en­skilt språk­ljud och in­går i ett alfabet; i de flesta moderna skrift­system
JFR graf 2
första­klassarna har nu lärt sig alla bok­stäverna; a – första bok­staven i det svenska alfabetet
ofta bildligt i ut­tryck för orda­grann och okänslig tolkning
vissa riktningar tolkar Bibeln efter bok­staven; följa lagens bok­stav
en död bok­stav text som är betydelse­löslagen om jäm­ställdhet har i många fall blivit en död bok­stav
liten bok­stav gemen (tryck)bok­stavnamn på myndigheter skrivs i all­mänhet med liten bok­stav
stor bok­stav versal (tryck)bok­stavgeografiska egen­namn, som t.ex. Europa, in­leds med stor bok­stav
tala med små bok­stäver 1tala med låg röstnervositeten fick honom att tala med små bok­stäver 2fram­träda på ett försiktigt och anspråks­löst sätthon talade med små bok­stäver om kommande besparingar
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska bokstaver; till 1bok 1 och stav 1 i bet. 'vertikalt streck (i en runa)'