publicerad: 2021  
bokstavlig bok­stavligt bok­stavliga
bok|­stav·lig
adjektiv
[bo`k-] el. [bok`-]
som ut­tolkas (helt) enligt ordets eller ordens egentliga betydelser om språkligt ut­tryck
MOTSATS bildlig
han är en stor skåde­spelare även i bok­stavlig bemärkelse; han fick bok­stavligt talat på käften (adverbial)
belagt sedan 1745